Laat ons een blik werpen op uw vraagstuk
BOUWscoop-
Voor bouwkundig en financieel advies
Contact
Bouwkostenadvies
Uw vastgoedvraagstuk helder & cijfermatig onderbouwd
Meer info
Bouwinformatie model - bim
Model analyse of hoeveelhedenstaten
Contact
Bouwbesluit advies
Wij volgen de ontwikkelingen in de bouwregelgeving?
Meer info
EcoQuaestor - MILIEULASTEN BEREKENING
BOUWscoop bepaald de ecokosten gelijktijdig met het bepalen van de bouwkosten
Meer info

BOUWscoop staat voor u klaar

Heeft u een bouwkundige of financiële vraag? Komt u niet uit de bouwregelgeving of de aanvraag van de omgevingsvergunning? Wilt u uw 3D gebouwmodel – BIM laten controleren. Leg het aan ons voor en BOUWscoop helpt u met een oplossing

Opdrachtgevers

architecten, corporaties, ontwikkelaars, schoolbesturen, zorginstellingen, overheden en particulieren.

Diensten

Bouwkosten advies, planeconomie, huisvestingsadvies, milieulasten advies , bouwregelgeving, BIM coördinatie en controle.

Projecten

In elke fase van uw project. Nieuwbouw, renovatie en onderhoud

Gebruikers

Wij hebben ervaring met woningbouw, scholen bijeenkomstfuncties, wonen en zorg, aardbevingsbestendig bouwen

Onze diensten

Bouwkosten advisering

Wilt u weten wat de kosten zijn van uw plan of wat de opbrengsten zijn van een investering. BOUWscoop kan voor u een bouwkostenraming of exploitatie opstellen.

BouwBesluit advies

Kunt u de ontwikkelingen in de bouwregelgeving ook niet meer bijhouden? BOUWscoop helpt u graag. Uw ontwerp kunnen wij toetsen aan de regelgeving van het BouwBesluit.

Milieulasten - EcoQuaestor

Duurzaamheid is een actueel thema in de bouw- en vastgoed branche. Energiebesparingen worden berekend en het voordeel voor de gebruiker bepaald. Maar hoe zit het met de milieulasten van een ingreep?

Regelgeving en duurzaamheid BOUWscoop kijkt verder dan het eigen product.

Een kostenoverzicht gaat altijd samen met een beoordeling van het plan op aspecten van regelgeving of duurzaamheid. Wij werken volledig digitaal, maar houden het contact graag persoonlijk. Wij kunnen met tekeningen in PDF of met het gebouwmodel in IFC uit de voeten. In overleg laten wij onze producten aansluiten op uw systeem of verdere verwerking.

Ruim 25 jaar ervaring

U kunt vertrouwen op BOUWscoop door 25 jaar ervaring in ontwikkeling van vastgoed voor corporaties, ontwikkelaars, schoolbesturen, zorginstellingen en gemeenten. Onze kostendeskundige is lid van de NVBK en conformeert zich aan de gedragscode voor bouwkostendeskundigen. BOUWscoop is een onafhankelijk adviesbureau. Als lid van Coöperatie Bouwprojecteconomie UA delen wij onze kennis in een landelijk netwerk van bouwkostenadviesbureaus.

Wij zijn u graag van dienst

BOUWscoop is een onafhankelijk adviesbureau en lid van de Nederlandse vereniging van bouwkostendeskundigen (NVBK)