Project Cubestee | Artikel Opslag van CO2 in hout

Voor Rizoem heeft BOUWscoop de milieuprestatie berekend van de Cubestee. Naast de voor de omgevingsvergunning verplichte MPG-berekening heeft BOUWscoop een analyse gemaakt van de hoeveelheid CO2 die wordt opgeslagen in het hout van de constructie. Met de rekenmethode Ecoquaestor zijn de bouw- en ecokosten gelijktijdig berekend.

De analyse van CO2 opslag in hout en de milieuvoordelen van houtconstructies zijn verwerkt in een artikel dat is gepubliceerd in Kostenmanagement Bouw & Infra van de Nederlandse vereniging van Bouwkostendeskundigen.

Andere partijen:
Architect | Onix
Projectontwikkeling | RIZOEM