Bouwen is vooruitkijken.

BOUWscoop heeft een brede blik op bouwen

Onze diensten

Bouwkosten en advisering

Wilt u weten wat de kosten zijn van uw plan of wat de opbrengsten zijn van een investering. BOUWscoop kan voor u een bouwkostenraming of exploitatie opstellen.

Milieulasten - EcoQuaestor

Duurzaamheid is een actueel thema in de bouw- en vastgoed branche. Energiebesparingen worden berekend en het voordeel voor de gebruiker bepaald. Maar hoe zit het met de milieulasten van een ingreep?

BouwBesluit advies

Uw ontwerp kunnen wij toetsen aan de regelgeving van het BouwBesluit.

Bouwkostenadvies

Wilt u weten wat de kosten zijn van uw plan of wat de opbrengsten zijn van een investering. BOUWscoop kan voor u een bouwkostenraming of exploitatie opstellen. Met een second opinion krijgt u zekerheid over uw begroting of aanbieding. Wij zetten uw idee om in een businesscase of kijken wat er mogelijk is met uw budget. BOUWscoop kijkt verder dan het eigen product. Een kostenoverzicht gaat altijd samen met een beoordeling van het plan op aspecten van regelgeving of duurzaamheid. Controle van uw plan aan de eisen van het bouwbesluit zonder het maken van een kostenraming behoort ook tot de mogelijkheden.

Heeft u een vastgoedvraagstuk dat vraagt om heldere cijfermatige onderbouwing dan helpen wij u met een financieel overzicht of rekenmodel dat uw vragen beantwoord. De flexibele werkwijze maakt het mogelijk om onze modellen geheel te laten aansluiten aan uw wensen. Onze kostendeskundige is lid van de NVBK en conformeert zich aan de gedragscode voor bouwkostendeskundigen.

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende verkenning of laat uw gegevens achter op de contactpagina.

Producten
bouwkostenraming in elke fase van uw project | grondexploitatie | vastgoedexploitatie | gebiedsexploitatie of wijkrekenmodel | NCW bedrijfswaarde bepaling | energiebesparing en woonlasten | risico analyse | onderhoudsraming | strategisch voorraadbeheer | bouwtechnische opname | second opinion | kosten-kwaliteit analyse | data analyse | Excel schema’s en rekenmodellen naar wens

BouwBesluit advies

Kunt u de ontwikkelingen in de bouwregelgeving ook niet meer bijhouden? BOUWscoop helpt u graag. Uw ontwerp kunnen wij toetsen aan de regelgeving van het BouwBesluit. Twijfelt u wat er op de tekening moet staan bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bouwen? Wij verzorgen voor u de aanduiding van gebruiksoppervlak, verblijfsgebied en verblijfsruimten.

Omgevingsvergunning
Wij kunnen uw ontwerp of bouwplan beoordelen en voorzien van aandachtspunten en aanzien van het bouwbesluit.

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning bouwen is een Milieuprestatieberekening (MPG) verplicht. BOUWscoop maakt milieulastberekeningen met Ecoquaestor een methode van Bouwprojecteconomie, waarmee bouwkosten en ecokosten worden bepaald.

Meer weten over bouwregelgeving neem contact op met Menno Hartsema (06) 288 85 238, of laat uw gegevens achter op de contactpagina.

Gecertificeerd bouwplantoetsen
De Rijksoverheid wil bouwregels verder verminderen en simpeler maken en de consument een beter positie geven. Daarnaast wil de overheid dat de marktpartijen zoals opdrachtgevers, ontwikkelaars en architecten, zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de bouw.

Vanaf 2022 gaan erkende bedrijven de kwaliteit controleren in plaats van de afdeling bouw- en woningtoezicht van de gemeente Vanaf dat moment gaan private partijen toetsing doen aan het bouwbesluit.

BOUWscoop heeft de afweging gemaakt om niet te gaan voor certificatie en of erkenning als plantoetser. De reden is dat wij u liever voorzien van een goed advies over regelgeving dan puur controle doen.

Producten
Vragen over het bouwbesluit | bouwbesluitcontrole met rapportage voor de omgevingsvergunning | aanduiding gebruiksfunctie, verblijfsgebieden, verblijfsruimten

Milieulasten – EcoQuaestor

Duurzaamheid is een actueel thema in de bouw- en vastgoed branche. Energiebesparingen worden berekend en het voordeel voor de gebruiker bepaald. Maar hoe zit het met de milieulasten van een ingreep? Wat is het verschil tussen herbestemming en nieuwbouw. De meeste bouwkundigen weten dat het op hoog niveau verbouwen een gelijke of soms zelfs hogere investering vraagt dan nieuwbouw. Maar wat is het effect op het milieu? Hergebruik van een bestaand casco bespaard enorm op de milieulasten en CO2 uitstoot.

Met EcoQuaestor kan naast de investering ook de milieulasten worden berekend. Milieulasten worden uitgedrukt in ecokosten en CO2-footprint. De milieulasten berekening kan worden gebruikt voor sturing in het ontwerp traject. Op basis van de relatie investering/onderhoud/milieulasten is het aan te raden de rekenmethodiek vroegtijdig in te zetten. Een EcoQuaestor adviseur kan uw de investering en de ecokosten berekenen, maar ook adviseren over mogelijke alternatieve oplossingen. BOUWscoop bepaald de ecokosten gelijktijdig met het bepalen van de bouwkosten.

Bouwprojecteconomie
Bouwprojecteconomie is een samenwerking van bouwkostenadviesbureaus door heel Nederland en een energieadviseurs. Alle kostenbureaus zijn aangesloten bij NVBK, de Nederlandse vereniging van bouwkostendeskundigen. We delen kostenkennis en een database met milieueffecten. Ons gezamenlijke rekenmodel EcoQuaestor wordt ingezet om bouw- & milieukosten te berekenen. Op deze manier beschikt Bouwprojecteconomie over een kennispotentieel, dat ver uitgaat boven de mogelijkheden van individuele adviesbureaus.

home-icon

Wij zijn u graag van dienst

Voor vragen neem gerust contact op