Onafhankelijk adviesbureau

BOUWscoop staat voor uw klaar

Bouwen is vooruitkijken. Wilt u weten wat de kosten zijn van uw plan of wat de opbrengsten zijn van een investering. BOUWscoop kan voor u een bouwkostenraming of exploitatie opstellen. Heeft u een ontwerp en wilt dit laten toetsen aan de regelgeving. BOUWscoop kan het voor u toetsen.

BOUWscoop kijkt verder dan het eigen product. Een kostenoverzicht gaat altijd samen met een beoordeling van het plan op aspecten van regelgeving of duurzaamheid. Wij werken volledig digitaal, maar houden het contact graag persoonlijk. Wij kunnen met tekeningen in PDF of met het gebouwmodel in IFC uit de voeten. In overleg laten wij onze producten aansluiten op uw systeem of verdere verwerking.

U kunt vertrouwen op BOUWscoop door 25 jaar ervaring in ontwikkeling van vastgoed voor corporaties, ontwikkelaars, schoolbesturen, zorginstellingen en gemeenten. Onze kostendeskundige is lid van de NVBK en conformeert zich aan de gedragscode voor bouwkostendeskundigen. BOUWscoop is een onafhankelijk adviesbureau. Als lid van Coöperatie Bouwprojecteconomie UA delen wij onze kennis in een landelijk netwerk van bouwkostenadviesbureaus.

Menno Hartsema

Menno Hartsema heeft kennis van kosten en baten van vastgoed, voornamelijk in de woningbouw en herstructurering van stedelijke gebieden. Berekenen van milieulasten gecombineerd met bouwkosten van bouwen en beheren van vastgoed.

Positief ingesteld, zeer accuraat en zelfstandig, maar werk graag in teamverband. Samenwerking zorgt voor kennisdeling, spiegelen en sparren. Mijn nieuwsgierigheid is goed voor een heldere probleemanalyse en nodig voor het onderhouden van een actueel kennisniveau.