Project Cubestee | Artikel Opslag van CO2 in hout

Project Cubestee | Artikel Opslag van CO2 in hout

Project Cubestee | Artikel Opslag van CO2 in hout Voor Rizoem heeft BOUWscoop de milieuprestatie berekend van de Cubestee. Naast de voor de omgevingsvergunning verplichte MPG-berekening heeft BOUWscoop een analyse gemaakt van de hoeveelheid CO2 die wordt opgeslagen in het hout van de…