BouwBesluit advies

Kunt u de ontwikkelingen in de bouwregelgeving ook niet meer bijhouden? BOUWscoop helpt u graag. Uw ontwerp kunnen wij toetsen aan de regelgeving van het BouwBesluit. Twijfelt u wat er op de tekening moet staan bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bouwen? Wij verzorgen voor u de aanduiding van gebruiksoppervlak, verblijfsgebied en verblijfsruimten.
 
 

Omgevingsvergunning
Wij kunnen uw ontwerp of bouwplan beoordelen en voorzien van aandachtspunten en aanzien van het bouwbesluit.
Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning bouwen is een Milieuprestatieberekening (MPG) verplicht. BOUWscoop maakt milieulastberekeningen met Ecoquaestor een methode van Bouwprojecteconomie, waarmee bouwkosten en ecokosten worden bepaald.

Meer weten over bouwregelgeving neem gerust contact op.

 
 
Gecertificeerd bouwplantoetsen
De Rijksoverheid wil bouwregels verder verminderen en simpeler maken en de consument een beter positie geven. Daarnaast wil de overheid dat de marktpartijen zoals opdrachtgevers, ontwikkelaars en architecten, zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de bouw.
Vanaf 2018 gaan erkende bedrijven de kwaliteit controleren in plaats van de afdeling bouw- en woningtoezicht van de gemeente Vanaf dat moment gaan private partijen toetsing doen aan het bouwbesluit. In voorbereiding op de Wkb heeft het Instituut voor Bouwkwaliteit diverse adviezen gegeven en onderzoek gedaan.
BOUWscoop heeft de afweging gemaakt om niet te gaan voor certificatie en of erkenning als plantoetser. De reden is dat wij u liever voorzien van een goed advies over regelgeving dan puur controle doen.
 
Producten
Vragen over het bouwbesluit | bouwbesluitcontrole met rapportage voor de omgevingsvergunning | aanduiding gebruiksfunctie, verblijfsgebieden, verblijfsruimten | daglicht berekening | ventilatie berekening |  Milieuprestatieberekening MPG