Bouwkosten en advisering

Wilt u weten wat de kosten zijn van uw plan of wat de opbrengsten zijn van een investering. BOUWscoop kan voor u een bouwkostenraming of exploitatie opstellen. Met een second opinion krijgt u zekerheid over uw begroting of aanbieding. Wij zetten uw idee om in een businesscase of kijken wat er mogelijk is met uw budget. BOUWscoop kijkt verder dan het eigen product. Een kostenoverzicht gaat altijd samen met een beoordeling van het plan op aspecten van regelgeving of duurzaamheid. Controle van uw plan aan de eisen van het bouwbesluit zonder het maken van een kostenraming behoort ook tot de mogelijkheden.

Heeft u een vastgoedvraagstuk dat vraagt om heldere cijfermatige onderbouwing dan helpen wij u met een financieel overzicht of rekenmodel dat uw vragen beantwoord. De flexibele werkwijze maakt het mogelijk om onze modellen geheel te laten aansluiten aan uw wensen. Onze kostendeskundige is lid van de NVBK en conformeert zich aan de gedragscode voor bouwkostendeskundigen.

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende verkenning of laat uw gegevens achter op de contactpagina.