Project Almere | woningtransformatie

Woningsplitsing

 

Herbestemmen van gebouwen kennen we meestal van kantoren naar wonen, maar ook een woning kan na verloop van tijd minder geschikt zijn. Verhuizen is een optie, maar indien er in dezelfde wijk geen goed alternatief aanwezig is kan dit een obstakel zijn. Als kostendeskundige draait BOUWscoop mee in een pilot om eengezins- rijwoningen om te vormen naar levensloopbestendige woningen. Woningen die in zijn huidige vorm voor de doelgroep nog steeds geschikt zijn, maar niet voor andere doelgroepen die wel in de wijk willen blijven of juist starten met wonen. De Waterwijk in Almere is een groene woonwijk uit de periode 1980. Met hoofdzakelijk eengezinswoningen in een rij, waardoor weinig differentiatie in woningtypen. Veel ruime woningen met een beperkt aanbod voor staters- en seniorenwoningen. Veel bewoners zijn inmiddels in een andere levensfase beland. Voor hen geldt dat het de plek is waar ze zich thuis voelen en met plezier wonen. En hoe ziet hun toekomst eruit? We moeten langer zelfstandig wonen, maar kan dat in deze woning? Het splitsen van een eengezinswoning in een startersappartement boven en een gelijkvloerse woning beneden is een mogelijkheid om toekomstbestendig langer in de wijk te blijven wonen.

gevel impressie samenvoeging
impressie voorgevel ANA architecten & Specht architecten
Isometrie samenvoeging
isometrie varianten ANA architecten & Specht architecten

Voor de het Woningbouw Atelier van de gemeente Almere hebben ANA architecten & Specht architecten  splitsingsvoorstellen gemaakt om een boven- en benedenwoning te maken. Afhankelijk van de huidige woning kunnen 2 kleinere woningen worden gemaakt binnen hetzelfde volume, maar in de meeste gevallen zal de benedenwoning worden uitgebreid met een aanbouw. De verkoop van de bovenwoning genereert inkomsten. Hiermee kan de splitsing en de verbouw worden gefinancierd. De waarde van de woning wordt wel anders door de splitsing. De kosten kunnen wel worden gedekt door de verkoop, maar de waarde van de verkochte bovenwoning kan maar deels worden gedekt. Hiermee is het financiële rendement niet positief, maar de woonwens wordt wel gerealiseerd. De waarde van het woongenot is lastiger in geld of in een score uit te drukken. Volkshuisvestelijk heeft het voordelen om de wijk gevarieerder te maken en aantrekkelijk te houden voor een brede doelgroep. Wat geeft voor u de doorslag? Raakt u ondersteboven van woningsplitsing?

Media:
Bekijk de video van de transformatie
ANA-Specht-Scoop – splitsing rijwoningen Almere Waterwijk

2016 | Almere | transformatie | woningsplitsing | bouwkosten | financiering