Project Batch 1588

Project 43 woningen Loppersum – foto KAW

 Voor de financiële werkgroep aardbevingen heeft BOUWscoop een prijslijst opgesteld voor de bepaling van de investeringskosten. De prijslijst is een onderdeel van de subsidieverordeningen, voor de eigenaren van de Batch 1588, van de gemeenten Eemsdelta (voorheen Delfzijl & Appingedam), Midden-Groningen en Groningen. Ook maakt de prijslijst onderdeel uit van het Convenant Batch 1588 tussen de 4 gemeenten en het Rijk. Samen met KAW architecten en adviseurs is gewerkt aan een rekenmodel voor de verdeling van het versterkingsbudget.

Prijslijst 1588 
De prijslijst is bedoeld als budgetbepaling voor de sloop en stichtingskosten van woningen. De kosten zijn gebaseerd op een nieuwe aardbevingsbestendige, aardgasvrije woning in dezelfde omvang, volgens het bouwbesluit en met een vergelijkbaar afwerkingsniveau. De uitkomst van de berekening is een compleet budget waarin de kosten voor sloop-, bouwen, verhuizen en inrichten en de begeleiding zijn opgenomen.

 

Voor het magazine Kostenmanagement Bouw & Infra van de Nederlandse vereniging van Bouwkostendeskundigen (NVBK) schreef Menno Hartsema een artikel over het bijzondere project.
Andere partijen:
Opdrachtgever | Ministerie BZK
Adviseur – procesmanagement | KAW
Stakeholders | gemeenten: Eemsdelta (voorheen Delfzijl & Appingedam), Midden-Groningen en Groningen; woningcorporaties: Acantus, Woongroep Marenland, Groninger Huis, Wierden en Borgen, Woonzorg Nederland; Min. EZ & Min. BZK, en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG)
 
Zie ook het webinar van de NVBK Dag van de Bouwkostendeskundige op 5 november 2020